WAYNGFOUNDATION en de Rabobank slaan de handen in elkaar. Vanaf 5 oktober kun je stemmen op WAYNG!

Heb jij al een idee op wie je gaat stemmen bij de RABObank clubsupport?
Want dat kan namelijk! 5 oktober 2020 kan iedereen gaan stemmen op een club of een vereniging.

Wij van WAYNG doen hier natuurlijk ook aan mee.
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over het stemmen en de clubactie!

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

strategie

Het organiseren van muzikale projecten in arme wijken dan wel voor (kans)arme jongeren, vooral om deze jongeren een kans te bieden in de maatschappij, hen een leuke dag te bezorgen of via muziek ervaringen te doen uitwisselen, alsmede het bevorderen van de jeugdgezondheidszorg en cultuur door muziek.

Doelgroep

De stichting richt zich vooral op probleemjongeren in Nederland en sociaaleconomisch zwakkere groepen. Daarbij zijn bevordering van eigen identiteit, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen belangrijke aspecten.

filosofie

Stichting WAYNG Foundation wijdt zich als cultuurfonds aan het versterken van “het samenleven”. Zij zet zich in om de samenleving beter te doen samenleven en jongeren en culturen te verbinden met muziek al rode draad.

Cultuur & culturele diversiteit

De stichting staat voor de erkenning van Urban Arts als zijnde een volwaardige kunststroming waaraan zowel op amateur- als professioneel niveau invulling gegeven wordt. Cultuur zien wij als verzamelterm voor alle kunstuitingen waarbij vanuit verschillende disciplines op expressieve wijze uiting wordt gegeven aan artistieke inhoud. Binnen de Urban Arts zien wij een artistiek inhoudelijke waarde in het idioom van de disciplines én in ‘het verhaal van de makers, beoefenaars’.

Doelstelling

De stichting neemt in het culturele veld een unieke positie in. Zij richt zich én op een specifieke doelgroep én op een specifiek deel, namelijk Urban, van cultuuruitingen en stromingen in dat culturele veld. Samenwerking met andere organisaties binnen het culturele veld is gericht op versterken van de activiteiten van de activiteiten van de stichting maar ook op meer aandacht en ruimte van onze kernwaarde in de activiteiten van die andere organisaties.

Het Urban merk van Nederland

Een van de grootste doelen van WAYNG is het veranderen en/of het verbeteren van het leven van jongeren. Tegenwoordig wordt er namelijk veel gebruik gemaakt van muziek om jongeren te bereiken en om met elkaar te communiceren. Naast dat is er ook een grote vraag vanuit jongeren en opkomende artiesten naar goede begeleiding in de muziekindustrie. Ons doel is dan ook om het grootste en meest actieve Urban platform te zijn dat jongeren van 13 tot 28 jaar met succes blijft motiveren, inspireren en motiveren met muziek als leidraad.

Hiermee wil WAYNG ook zijn maatschappelijke betrokkenheid tonen, omdat dit zeer belangrijk is in de ondersteuning van de jongeren. Wij willen ons doel bereiken door het samenbrengen van jongeren in de Urban scene doormiddel van entertainment, fashion, scholing en lifestyle met muziek als rode draad.